Program – 2019:

 

13/3

DIVAD projektet och berättelse om Singapore

16/3

Föredrag om att möta informationspåverkan, i samarbete med försvarsutbildarna.

Följt av FU Örebro årsstämma.

10/4

Försvarsmaktens personalförsörjning

 

 

Kommande (preliminärt):

 

24-26/5

Vårutflykt