Vårdar historien och Verkar i nutiden

 

Bildades i januari 1938

Syftet vid bildandet av BOFORS LUFTVÄRNSFÖRENING var:
"... att tillvarata intresset rörande luftförsvaret av det vitala BOFORS och KARLSKOGA stad"

Dagens föreningsverksamhet består av försvarsupplysning, ofta genom uppföljning av tekniska försvarsmaterielprojekt, samt att värna om föreningens historia.

Verksamheten inriktas också mot uppföljning av moderna tekniska
försvarsprojekt och allmän försvarsupplysning.